Remote beheer

Via een veilige VPN- of inbelverbinding worden op afstand zowel de systemen als de netwerkinfrastructuur gecontroleerd op een juiste werking. Eventuele problemen worden hierdoor tijdig gesignaleerd en verholpen, waardoor uitval van systemen veelal kan worden voorkomen. Indien zich onverwachts een probleem voordoet, kan in de meeste gevallen vrijwel direct met het onderzoek naar het probleem worden aangevangen. Iedere maand zal de server (en desgewenst ook de werkstations) gecontroleerd worden op de volgende onderdelen om problemen voor te blijven.

- Backup controle - Server(s) en werkstations updaten met patches en hotfixes - Installeren van noodzakelijke servicepacks - Controleren op aanwezigheid van Virussen en Spyware - Logfiles nalopen - Harddiskruimte controleren - Opschonen overbodige bestanden - Eventviewer controleren op kritische meldingen - Documentatie van het netwerk bijhouden

U ontvangt elke maand een uitgebreid rapport wat er is gecontroleerd en wat de status hiervan is.

Onze ervaring leert ons dat het pro actief beheer van uw IT omgeving zal leiden tot een daling van uw incidenten/problemen. Om een goed en professioneel beheer te kunnen bieden zullen wij elke server op diezelfde manier controleren en rapporteren.